Każdy projekt budowlany powinien zawierać ściśle określone elementy – bez nich niemożliwe jest otrzymanie pozwolenia na budowę.

Na owe elementy składa się część architektoniczno-budowlana, a także projekt zawierający szczegóły dotyczące zagospodarowania działki. Kompletny projekt budowlany zawiera także wszelkie niezbędne rysunki i opisy.

W architektoniczno-budowlanej części projektu muszą zostać zawarte szczegółowe rzuty całego budynku, z uwzględnieniem wszystkich jego poziomów. Powinnym tam się znaleźć także m.in. wszelkie niezbędne dane liczbowe dotyczące powierzchni obiektu oraz dane o użytych do jego budowy materiałach i rozwiązaniach instalacyjnych.

Natomiast projekt zagospodarowania terenu to nic innego, jak precyzyjnie wykonany w odpowiedniej skali rysunek, na którym umieszczono szczegółowe elementy zagospodarowania miejsca budowy.

Close Menu