Projektowanie konstrukcji budowlanych oparte jest o szczegółowe zasady, bez których nie mógłaby powstać żadna bezpieczna i w pełni użyteczna konstrukcja. Dbałość o poszczególne reguły sztuki budowlanej pozwala na satysfakcjonujące sfinalizowanie każdego projektu. Za początkowy etap projektowania konstrukcji budowlanej odpowiedzialny jest architekt, który to wstępnie planuje zarys, wymiary, a także materiały, jakie zostaną użyte do budowy obiektu. Należy dokładnie obliczyć wszelkie przeciążenia, mogące działać na obiekt budowlany, a następnie podejmowane są działania niezbędne do wymiarowania konstrukcji. Aby projektowanie konstrukcji budowlanych było kompletne, sporządzone zostają rysunki wykonawcze, których efekt końcowy oparty jest na wykonanych wcześniej obliczeniach. Fachowcy z pracowni „Twierdza” zajmują się profesjonalnym projektowaniem konstrukcji budowlanychna terenie Śląska i okolic.

Close Menu